کولتیواتور کوئین

کولتیواتور کوئین به سبک جدید را می توان حاصل دانش روز و معجزه ای در رشته کشاورزی قلمداد کرد که هر کشاورز حرفه ای در دنیا ی امروز جهت تسهیل در مراحل کشاورزی (کاشت،داشت،برداشت) نیاز مبرمی به این وسیله دارد که بتواند با حداقل هزینه ، زمینه کشاورزی خود را اعم از باغی یا مزروعی را شخم زده ، تسلیح کرده و برای کشت آماده نماید.

در دنیای امروز که رقابت برای تولید با کمترین هزینه ، اهمیت بسیاری دارد این وسیله میتواند جایگزین یک تراکتور باغی یا زمینی با کارایی مشابه آن باشد، اما با قدرت مانور بسیار بالاتر و هزینه خرید کمتر همچین در مرحله داشت میتوان با استفاده از شفت PTO این وسیله برای آبیاریو یا سمپاشی و همچنین وجین کردن علف های هرز-سله شکنی از آن استفاده کرد و در مرحله برداشت نیز این وسیله به کمک کشاورزان آمده و با بستن تریلی برای حمل و نقل محصولات کشاورزی از باغات به مراکز آماده سازی ، آنان را یاری نماید.

در مجموع داشتن این همه توانایی در یک دستگاه وجود کولتیواتور کوئین را برای هر کشاورز الزمی می نماید.

کولتیواتور کوئین در انواع دیزل و بنزینی تولید شده که برحسب نوع زمین و متراژ آن قابل انتخاب است.

جدول اطلاعات محصول
مدلمشخصاتقدرت موتور
Pover Engine
تعداد دنده
Tilling Depth
عمق شخم (mm)
Tilling Scope
عرض کار (mm)
کولتیواتور
QEN-600
بنزینی 196ccدنده جلو=2
دنده عقب=1
150-200800
کولتیواتور
QEN-1000
بنزینی 196ccدنده جلو=2
دنده عقب=1
150-3001100
کولتیواتور
QEN-1400
گازوئیلی
KA178cc
دنده جلو=2
دنده عقب=1
150-3001300
کولتیواتور
QEN-1400E
گازوئیلی
KA178cc
دنده جلو=2
دنده عقب=1
150-3001300
کولتیواتور
QEN-1800
گازوئیلی
KA186cc
دنده جلو=2
دنده عقب=1
150-3001350
کولتیواتور
QEN-1800ُE
گازوئیلی
KA186cc
دنده جلو=2
دنده عقب=1
150-3001350