کفکش کوئین

کفکش ها و لجن کش های کوئین QUEEN جهت انتقال آب از جویبارها ، رودخانه ها ، چاه ها ، استخر و فاضلاب طراحی گردیده است.

کفکش های کوئین با پوسته آلومینیومی که موجب خنک شدن سریع پمپ و شفت کربن استیل و سیم پیچ صددرصد مس و همچنین سیل مکانیکی (دوبل سرامیکی) که مانع ورود آب به قسمت موتور میگردد طراحی شده است.

پروانه پمپ کویین توسط دستگاه های پیشرفته CNC به دقت بالانس گردیده که در مجموع عملکرد دستگاه را بسیار بالا برده و باعث عمر طولانی آن می گردد.

جدول اطلاعات محصول
مدلقدرت
hp
خروجی
inch
حداکثر ارتفاع
m
آبدهی مترمکعب بر ساعت
m3/h
کفکش
QEN1.5-17
0.51171.5
کفکش فلوتردار
QEN1.5-17F
0.51171.5
کفکش
QEN1.5-25
0.751251.5
کفکش فلوتردار
QEN1.5-25F
0.751251.5
کفکش
QEN1.5-32
11321.5
کفکش فلوتردار
QEN1.5-32F
11321.5
کفکش
QEN1.5-38
1.51381.5
کفکش فلوتردار
QEN1.5-38F
1.51381.5
کفکش
QEN7-26
1.511/4267
کفکش فلوتردار
QEN7-26F
1.511/4267
کفکش
QEN10-22
1.522210
کفکش فلوتردار
QEN10-22F
1.522210
کفکش
QEN10-16
121610
کفکش فلوتردار
QEN10-16F
121610
کفکش
QEN45-9
23945
کفکش لوله بالا
QEN12-32/2
223212
کفکش لوله بالا
QEN10-36/3
2.523610
کفکش لوله بالا
QEN10-40/3
324010
لجن کش
WQD7-15
1.52157